“Политика на едно дете в Китай – демографски последици”

Резюме: От 1979 година насам в Китай е в сила строг закон за семейното планиране, който позволява на семействата да имат само по едно дете, с някои изключения. Понастоящем китайското ръководство въвежда допълнителни облекчения. Целта на дадения материал е да

“Политика на едно дете в Китай – демографски последици”

Резюме: От 1979 година насам в Китай е в сила строг закон за семейното планиране, който позволява на семействата да имат само по едно дете, с някои изключения. Понастоящем китайското ръководство въвежда допълнителни облекчения. Целта на дадения материал е да

“Корупцията в Китай”

Корупцията в КНР може да се приеме като сериозен социално-икономически проблем, но едновременно с това и като не по-малко сериозно политическо предизвикателство, доколкото политическите последствия от корупцията, подобно както и икономическите, са значителни. Т.нар. „структурна корупция“ се смята като една

“Корупцията в Китай”

Корупцията в КНР може да се приеме като сериозен социално-икономически проблем, но едновременно с това и като не по-малко сериозно политическо предизвикателство, доколкото политическите последствия от корупцията, подобно както и икономическите, са значителни. Т.нар. „структурна корупция“ се смята като една

Новият Велик Път на коприната – гигантската геополитическа и геоикономическа трансформация през ХХI век

Свидетели сме как времето се ускорява и събития от най-значително естество, готови да преобърнат света, се умножават не ежеседмично, но ежедневно и ежечасно. В този забързал се турбулентен процес наблюдаваме на локално, регионално и глобално равнище действия, мероприятия и инициативи,

Новият Велик Път на коприната – гигантската геополитическа и геоикономическа трансформация през ХХI век

Свидетели сме как времето се ускорява и събития от най-значително естество, готови да преобърнат света, се умножават не ежеседмично, но ежедневно и ежечасно. В този забързал се турбулентен процес наблюдаваме на локално, регионално и глобално равнище действия, мероприятия и инициативи,

Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ

Целта на дадения материал е да се анализират проблемите на отношенията между несъмнено трите най-важни в глобален план страни – Руската Федерация(РФ), Китайската народна република(КНР) и Съединените Американския щати(САЩ). Гореспоменатит държави в текущия момент поради природно-географски, демографски, структурно-икономически, технико-иновационни, военно-политически,

Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ

Целта на дадения материал е да се анализират проблемите на отношенията между несъмнено трите най-важни в глобален план страни – Руската Федерация(РФ), Китайската народна република(КНР) и Съединените Американския щати(САЩ). Гореспоменатит държави в текущия момент поради природно-географски, демографски, структурно-икономически, технико-иновационни, военно-политически,

Китай – политиката на „Новата нормалност“

Проблемите на стопанската динамика на КНР са несъмнено важна и актуална тема предвид факта, че по размера на БВП, изчислен по паритет на покупателната способност, страната е най-голямата икономика в света. (Следва да се има предвид, че в КНР опровергават,

Китай – политиката на „Новата нормалност“

Проблемите на стопанската динамика на КНР са несъмнено важна и актуална тема предвид факта, че по размера на БВП, изчислен по паритет на покупателната способност, страната е най-голямата икономика в света. (Следва да се има предвид, че в КНР опровергават,

“Идейни течения и конфликти в Китай”

Преглед на основните идейни течения и конфигуриране на базовите етапи на тяхната динамика в КНР от началото на епохата на реформите до днес, т.е. от края на 70-те години на ХХ век до начало на 20-те години на ХХI век

“Идейни течения и конфликти в Китай”

Преглед на основните идейни течения и конфигуриране на базовите етапи на тяхната динамика в КНР от началото на епохата на реформите до днес, т.е. от края на 70-те години на ХХ век до начало на 20-те години на ХХI век

САЩ и КНР – между „Г-2“ и „Облачната война“

В условията на знаменателна смяна в глобалната икономика, където САШ ще отстъпят, отстъпват или даже вече са отстъпили(1) първото място в света по размер на БВП в полза на КНР ставаме свидетели на сложна,внимателна, многоходоваинееднозначнагеополитическа и геоикономическа игра между двете

САЩ и КНР – между „Г-2“ и „Облачната война“

В условията на знаменателна смяна в глобалната икономика, където САШ ще отстъпят, отстъпват или даже вече са отстъпили(1) първото място в света по размер на БВП в полза на КНР ставаме свидетели на сложна,внимателна, многоходоваинееднозначнагеополитическа и геоикономическа игра между двете