“Наркотиците в Китай”

Увод

Настоящата разработка разглежда проблемите на Китай свързани с наркотиците. Китай има дълга и болезнена история с употребата на наркотични вещества, но в периода между 1949 г. до края на 70-те години на 20-ти век, благодарение на въведените мерки, наркотиците спират да представляват сериозен проблем. С отварянето на границите към останалите държави с търговска цел и ставането на световна икономическа сила, обаче, в момента Китай отново се сблъсква с висока честотност на разпространение на наркотици и наркозависими на територията на страната.

Тази разработка ще разгледа в кратък план историята на наркотиците в Китай; кои са най-често употребяваният вид наркотици и от какви хора; от кои страни се внасят наркотиците; какви мерки са взети срещу разпространението им и до какви проблеми води употребата на наркотиците на държавно равнище; както и възможните бъдещи проблеми, които ще изникнат и потенциалните им решения.

 

Цели и задачи

Настоящата разработка цели да запознае читателя по-отблизо с мястото на наркотиците в Китай, проблемът, който те представляват и евентуалното развитие на ситуацията с наркотичните вещества.

 

Използвани методи

При изготвянето на курсовата работа бяха използвани следните методи: описателен, сравнителен, исторически, аналитичен, индуктивен и дедуктивен.

Описателен – метод целящ да изобрази всички твърдения или понятия по възможно най-точен начин. Не обяснява причините за поява на явленията, а се използва главно, за да се придобие по-добра представа относно темата.

Сравнителен– метод сравняващ две или повече неща, с цел да се стигне до констатации свързани с едно или всички тези неща. Сравнителният метод може да приеме различни форми, а обектите на сравнение може да варират значително.

Исторически – метод, който достига до заключение като взема предвид хронологията и историческите събития, оказали влияние на явлението.

Аналитичен– метод използващ подходящи подходи, за да се разгърне проблемът и да се раздели на по-малки такива, за да може да стане възможно разрешаването му. Чрез този метод се получават по-малки и следователно по-лесни за решаване проблеми.

Индуктивен– метод, който започва с изграждането на разсъждения и в последствие достига до формулирането на теории. Получава се на базата на изследвания и факти. Не се прилагат никакви теории в началото на индуктивния метод, като изследването е свободно да променя своята посока и едва в своя край да постави определено заключение.

Дедуктивен – метод следващ логичен процес, при който заключението се основава на съгласуваността на няколко твърдения, приети за истина. При този метод мисълта се движи от общото знание в предпоставките към частния случай в извода. Предпоставките имат по-общ характер от извода. Приема се последователността от едно твърдение към конкретно заключение.

 

Кратка история на наркотиците в Китай

Нелегалното консумиране на наркотици и нарктрафикантството се смятат за изключително опозорителни дейности в Китай. В последните 150 години китайското правителство по всякакъв начин се опитва да намали използването на и търгуването с наркотици, а в китайското общество на наркозависимите се гледа с укор и се смятат за опозорение на семейната чест.

Лошата слава на наркотиците е главно причинена от печалните за Китай исторически събития свързани с тях, а именно двете Опиумни войни, които държавата губи през 19-ти век (1839 г.–1842 г. и 1856 г.–1860 г.). След тежките загуби населението масово се поддава на консумацията на опиум, като през 1906 г., пикът на опиума, Китай произвежда35 000 тона опиум (за сравнение по цифри: Япония търгува с 31 000 тона чай, Бразилия – 39 000 тона какаово растение), а 27% от мъжкото население е зависимо от опиум, процент, който не е достигнат от никоя друга нация. [1] През 1931 г. 90% (72 милиона) от наркозависимите използват опиум, а останалите (10 милиона) – морфин или хероин. [2]

След идването на власт на Комунистическата партия през 1949 г. започват масови промени свързани с изкореняване на влиянието на опиума: най-голямото поле за отглеждане на мак е унищожено, затворени са местата за производство на опиум, трафикантите са изпратени в затвори или на смъртна присъда, а наркозависимите – в трудови лагери. Получавайки висока обществена подкрепа, за 3 години правителството се справя с проблема и обявява Китай за държава ‘чиста’ от наркотична употреба, като до 70-те години на 20-ти век по международните стандарти Китай влиза в рамките на държава, която няма проблеми с наркозависимостта.

През 80-те години на 20-ти век поради икономическите реформи, нелегалните наркотици се завръщат, започвайки от провинция Юн’нан, която граничи с Мианмар –  една от най-големите наркотрафикантски зони в Азия и част от „златния триъгълник” заедно с Лаос и Тайланд.

 

Тенденции в разпространението на наркотиците през ХХI век

Броят на официално регистрирани наркозависими е приблизително 2,5 милиона, като броят им нараства със всяка изминала година откакто е направен първият официален доклад на Комисията по контрол над наркотиците през 1998 г. [3]

От 2001 г. насам употребата на хероин спада /Таблица 1/, но той продължава да бъде най-разпространяваната субстанция сред наркозависимите. През 2008 г. е най-големият спад в употребата на хероин, но след това популярността му се завръща /Tаблица 2/. Югоизточна Азия има дълга история в отглеждането на мак, който служи за правенето на опиум. Лесното добиване и разпространение на опиума, както и често евтината му цена го прави един от най-популярните наркотици в Югоизточна Азия.

За сметка на спадащата тенденция при хероина, употребата на синтетични наркотици се увеличава с всяка изминала година.  В момента най-голяма популярност имат кристалният метамфетамин (синтетичен наркотик, приема се най-често чрез смъркане или венозно) на 1-во място, следван от кетамин (медикамент с дисоциативни свойства – изпадане в състояние подобно на транс, халюцинации и седация). Синтетичните наркотици не се нуждаят от определени природни съставки (както, например, опиумът се нуждае от мак) и се постигат по чисто химичен път от вещества съдържащи се в легални продукти, което прави приготвянето и разпространяването им по-лесно и трудно уловимо.

 

Профил на наркозависимите

Наркотиците от типа на амфетамина се консумират главно от младежки групи и често се случва в нощни клубове, караоке барове и дори някои заведения за хранене.

В центровете за лечение средностатистическите наркозависими са млади момчета (със стартова възраст от 14 г.[4]) или безработни възрастни незавършили гимназия. Китайските наркозависими също често са необвързани и идват от бедни семейства.

От женската популация, 80% от наркозависимите са свързани и с проституция.[5]

Тенденцията е потребителите на наркотици да стават все по-възрастни, като процентът на наркозависими под 35 г. намалява /Таблица 1/. Не е дадено официално становище за застаряващия процент  употребяващи наркотици. След 2011 г. китайското правителство спира да дава данни за възрастта на наркозависимите.

Внос на наркотици

Поради близостта си до „златния триъгълник”, вноса на наркотични вещества се случва главно от Мианмар, с който граничи Китай и той се смята за централната заплаха. През 2003 г. са произведени 70-80 тона хероин в Мианмар, 80% от които са внесени в Китай с цел пренасяне или консумация. Според китайските лаборатории, 92,2% от хероина и 95,2% от метамфетамина хванат от полицията идва именно от там. Китайските власти са на мнение, че увеличаването на производството на опиум в Мианмар от 2011 г. до 2012 г. с 41% е свързано и паралелно с увеличаване на залавянето на по-големи количества хероин в Китай. [6]

Афганистан, западна съседка на Китай, играе голяма роля в производството на наркотици (86% от световната продукция на хероин и 67% от световната култивация на опиум), но китайските власти не я възприемат за такава голяма заплаха. Границата която ги свързва не достига 100 км., а годните за път маршрути са ограничен брой, затрудняващо какъвто и да е вид търговия.

Въпреки че Мианмар остава основен проблем за китайските граници, в последните години наркотрафикантите преоценяват избора си на маршрут с тенденция към предпочитане за трафикиране през Централна Азия. Пренебрегването на Афганистан, като сила в търговията на наркотици и засилващият се поток от наркотици, които минават през западните граници, може да се окаже бъдещ основен проблем за борбата със забранените вещества, ако Китай не предприеме мерки скоро.

 

Мерки взети срещу разпространението на наркотиците

Най-важната превантива срещу наркотиците в Китай е, че трафикът на наркотици е една от малкото криминални прояви, която може да бъде наказана със смърт. Според китайските закони, хора които контрабандират, продават, транспортират или произвеждат метамфетамин в количество по-голямо от 50 гр. могат да бъдат осъдени на 15 години затвор, доживотна присъда или смърт. [7]

В миналото смъртната присъда се  изпълнявала публично с изстрел от близо в коленичилия осъден, но днес се изпълнява на затворени врати с летална инжекция, като на осъдения се дава шанс да се види с близки, да се облече по желание и да изяде любимото си ястие за последен път. Не се знае бройката на наркотрафиканти със смъртни присъди, но се предполага, че броят екзекутирани на година в Китай варира между 1 700 до 10 000, което е 7 от всеки 10 изпълнени смъртни присъди в света.[8]

Китайското правителство е изградило система на „3 кръга от бариери” като стратегия за справяне с наркотрафика. Първата линия на защита е гранична, където граничният патрул и проверки на митницата се стремят да спрат наркотрафикантите от влизане в Китай. Втората линия на защита са прегради по всички главни пътища и магистрали от митницата до провинциите, като например Гуанси, Гуандун и Гуейджоу. Тук се правят почасови проверки и се спират произволни превозни средства на ключово разположени места с цел да се спре понататъшното пътуване на наркотрафикантите. Последната, 3-та линия на защита, се състои от проверки на всички главни места за излизане към други провинции и държави, включително гари и летища.

На основата на градско ниво, полицейските райони са задължени да откриват и регистрират всички наркомани с които установяват контакт. Регистрацията на зависими от хероин се счита за много надеждна, поради изградената с годините система за разпознаване на този тип зависими и съдействието на жителите. Съседи и роднини често съобщават самоличностите на зависими от хероин, а полицията обикаля по кварталите и лично разпитва заподозрените и свързаните с тях лица. В миналото, зависимите от хероин са принуждавани да показват ръцете си с цел да бъде установено дали имат следи от венозно инжектиране на хероин, но в момента се правят изследвания на урина на заподозрените в рамките на няколко месеца, за да се установи дали са наркозависими.

За сметка на това, зависимите, употребяващи синтетични наркотици, са по-трудни за улавяне поради липсата на физични отличителни белези, които са присъщи на хероинозависимите.

 

ХИВ, като главен проблем при наркозависимите

Основният проблем, с който се сблъсква Китай относно наркотиците, е високият брой болни от ХИВ. През 2005 г. китайското правителство официално е обявило 840 000 заразени души, като тенденцията е към покачване на броя болни.[9] Една от главните причини за бързото разпространение на вируса са именно наркотиците, които се приемат венозно и често използвайки една и съща игла или 55% от заразените с ХИВ.[10] Поради намесата на проституцията с наркотичната употреба (80% от зависимите от наркотици жени са замесени в проституция), болестта се разпространява и сред общността, която не е наркозависима.

В някои райони (например Куънмин) съществува програма за смяна на игли с цел да се предотврати разпространението на ХИВ сред хората приемащи наркотици венозно. Персонала на агенциите организиращи събитието и доброволци, които са най-често бивши наркомани, раздават образователни брошури заедно с неизползвани игли и събират използвани такива от наркозависимите.

Практиката е много спорна поради обтегнатите отношения между полицията и организациите, които извършват тази дейност. Организациите получават легално разрешение да купуват инжекции и игли на едро и дейността е стриктно свързана само с предотвратяването на разпространение на заразата ХИВ. Преди всяко такова събитие, организациите трябва да уведомят полицията за дейността си, за да могат наркозависимите да дойдат без да се страхуват от арест. Въпреки опасенията от злоупотреба с такава дейност, официално не се знае за случаи в които китайската полиция да се възползва от тези събития с цел задържане на наркозависими, но това най-вероятно е и поради ниската популярност на този вид програми.

Прогноза и предложение за решаване на проблема

Поради повишаващият се процент наркозависими и тенденцията на употреба на синтетични наркотици, желателно е Китай да създаде система за прогнозиране на случващото се на наркотичния пазар. За целта трябва да се използват: анализ на базата на химически състав, тестове от урина на злоупотребили с наркотиците, доклади от залавяния съчетано със съдействието на информатори от общността, докладващи за тенденциите при употреба на наркотици (като цена, местоположения, доминиращи видове наркотици, и т.н.). Установяването на една такава система ще помогне за разбиране на посоката, в която се насочва развитието на наркотиците и търговията с тях и ще служи за прогнозиране на потенциални проблеми и спирането им.

Мерките за сигурност на южната граница с Мианмар са изключително добре затегнати, което води до поскъпването на контрабандни дейности и по-голямата трудност за изпълнението им. Поради тази причина, наркотрафикантските маршрути започват да се ориентират към западните граници, които не са така строго следени. Китай ще трябва да насочи вниманието си към възможните пътища за контрабанда в този регион и да приложи същите мерки за сигурност каквито и при южната си граница, разчитайки на „3-те кръга от бариери” и информатори за своевременно спиране на нелегални дейности.

Китайското правителство също трябва на насочи усилията си към справяне с нарастващия проблем от ХИВ и слабо разгърнатата система за лечение на наркозависими. Здравните агенции трябва да засилят дейността си свързана с програми за предотвратяването на зараза от ХИВ, като кампании за даване на чисти игли и най-вече лечение на болни,  не само с хуманитарна цел, но и за предотвратяване на разпространението на заразата. Проблемът не бива да се пренебрегва и извън средите на наркозависимите и вече заразените, а обществото масово трябва да се информира от ранна възраст за болестта на ХИВ, симптомите, разпространението и как може да се предпазят. Именно заради табуто, което представляват наркотиците в китайското общество, жителите трябва да са правилно и достатъчно информирани за действието им и вредата която те нанасят върху организма и социалния статус.

 

Заключение

            Наркозаисимостта представлява актуален проблем, който застрашава развитието на Китай. Наблюдава се тенденция на покачване на броя наркозависими в страната, а възрастовият обръч се разширява, включвайки младежи на едва 14 години, до все по-големият брой възрастни на или над 35 години. При популярността на видовете наркотици също се наблюдава опасна тенденция от зачестяващата употреба на синтетичните, които се правят много лесно и са по-трудно уловими от властите.

Въпреки това, Китай може да овладее проблема с въвеждане на правилните мерки и концентриране на усилията си в изграждането на система, която да позволи прогнозирането на развитието на наркотичните вещества, както и съставянето на екип от хора, който да информира съответните органи на реда за реалното развитие на пазара на нарктоици. Ако китайското правителство приложи на западната си граница същите затегнати мерки за сигурност които използва на южната си граница, може да предотврати нарастването на проблема и да подпомогне за нормализирането на ситуацията.

 

Библиография

 1. “From Free Trade to Prohibition: A Critical History of the Modern Asian Opium Tradе” – Alfred McCoy. Fordham Urban Law Journal, Volume 28, Issue 1 (2000)
 2. “A People’s War: China’s Struggle to Contain its Illicit Drug Problem” – Sheldon X. Zhang and Ko-lin Chin. Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative (2015)
 3. ““Who needs protecting?” Rethinking HIV, Drugs and Security in the China Context” – Kasia Malinowska-Sempruch and Nick Bartlett. The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4 – No. 1 ‘Narcotics’ (2006)
 4. “Narcotics and China: An Old Security Threat From New Sources” – Niklas Swanstrӧm. The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4 – No. 1 ‘Narcotics’ (2006)
 5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): World Drug report 2015
 6. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): World Drug report 2014
 7. Annual International Narcotics Control Board (INCB) report, Asia (2009)
 8. Made in China: Club Drugs, репортаж на Celia Hatton, BBC UK
линк в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=vxXvTi3QRwA
 1. http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-06/26/c_131677349.htm02.2016г.
 2. http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-06/05/c_131633203.htm02.2016г.
 3. http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-06/26/c_131677326.htm02.2016г.
 4. http://www.theguardian.com/world/2009/dec/29/akmal-shaikh-final-hours-china02.2016г.
 5. http://www.scmp.com/article/446594/drug-abuse-threatens-public-order-says-narcotics-bureau02.2016г.
 6. http://www.china-embassy.org/eng/zt/mzpkz/t36387.htm02.2016г.
 7. http://www.jhak.com/jdzy/zgjdzy/20150326/12570.html02.2016г.

Бележки под линия

[1] „From Free Trade to Prohibition: A Critical History of the Modern Asian Opium Tradе” – Alfred W. McCoy. Глава ‘History of opium trade’, стр.320.
[2] “Narcotics and China: An Old Security Threat From New Sources” – Niklas Swanstrӧm. The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4 – No. 1 ‘Narcotics’ (2006). Стр.114.
[3] “A People’s War: China’s Struggle to Contain its Illicit Drug Problem” – Sheldon X. Zhang and Ko-lin Chin. Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative (2015). Стр.2.
[4] Made in China: Club Drugs, репортаж на Celia Hatton, BBC UK  (линк в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vxXvTi3QRwA)
[5] “Narcotics and China: An Old Security Threat From New Sources” – Niklas Swanstrӧm. The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4 – No. 1 ‘Narcotics’ (2006). Стр.120.
[6] http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-06/05/c_131633203.htm
[7] http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-06/26/c_131677349.htm
[8] http://www.theguardian.com/world/2009/dec/29/akmal-shaikh-final-hours-china
[9] “Narcotics and China: An Old Security Threat From New Sources” – Niklas Swanstrӧm. The China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 4 – No. 1 ‘Narcotics’ (2006). Стр.119.
[10] http://www.scmp.com/article/446594/drug-abuse-threatens-public-order-says-narcotics-bureau

Изготвил: Саня Циркова, II курс, специалност “китаистика”, катедра “Езици и култури на Източна Азия”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2016 г.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: