Етносът Хакка – социокултурен поглед върху ключовата роля на етноса в създаването на модерната китайска държава

У В О Д

Настоящият курсов проект ще направи опит да изясни причините за влиянието на етноса Хакка в политическия, обществен и икономически елит на Азия и Южна Америка, както и предпоставките за развитието на тези процеси. Основният обект на това изследване ще бъде КНР. Основни точки в разработката ще бъдат запознаване с произхода, развитието и културата на етноса Хакка, вътрешните и външни фактори създаващи условия за промяна на социалното положение на етноса, както и ключовите фигури изиграли важна роля не само в развитието на етническата група, но и в историята на съвременен Китай.

Основни цели и задачи на проекта ще бъдат:

  • по-дълбоко разбиране на психологическата и социо-културна същност на етноса;
  • проследяване на развитието на етноса и неговата ключова роля за състоянието на днешен Китай;
  • изясняване на причините поради, които въпросът за изследване на Хакка, като етносът, имащ най-много представители на високи ръководни постове в Китай, остава слабо разглеждан;

Използвани методи: проучвателен, описателен, научен.

 

Произход и развитие на етноса Хакка

Хакка (на кит. 客家 Къдзя – „Гости”) са един от големите хански субетноси (не е част от петдесет и шестте малцинствени групи), а езикът Хакка е един от седемте главни диалекта в Китай. Първоначално Хакка населявали северен Китай и по-конкретно Централната равнина (днешните провинции Шанси, Хънан и Хубей), но през III-VIII век по-голямата част от етноса, се изселва на юг, по времето на династиите Дзин (265-420 г.пр.Хр.), Тан (618-907 г.сл.Хр.) и Сун (960-1279 г.) и се установява в провинциите Гуандун, Гуанси, Тайван, Хайнан и Съчуан. Друга част мигрира отвъд границите на китайската държава и се пръска по целия свят.

Животът им като мигранти, обаче се оказва тежък. Те нямат право на собствена земя и като новоселци обработват най-лошите площи в региона. Данъците понякога достигат до 60-80% от реколтата. За да припечелват допълнително, Хакка започват да се занимават с едни от най-презираните от местните професии, като бръснари, ратаи, пътуващи ковачи, каменоделци и миньори.

Специфичният език, обичаи и начин на живот на Хакка им спечелват врагове в лицето на местните кантонци или т. нар. Пунти . Хакка отказват да говорят местния диалект и използват само своя собствен. В контраст с традицията, жените Хакка, не бинтоват краката си и живеят наравно с мъжете. Затворените кланови общества още повече увеличават различията между тях и местните. В очите на Пунтите, Хакка са натрапници, които крадат земята им и не желаят да говорят езика им. Пунтите заклеймяват начина им на живот и смятат, че той подкопава моралните устои на обществото. От своя страна Хакка се чувстват изолирани от местните, които също живеят в затворени общества обединени от общата им територия и родови връзки. Съперничеството за вода и ресурси също увеличава етническото напрежение.

В резултат на всичко това между Пунтите и Хакка се зараджда вековна вражда, която променя изцяло светогледа на етническата група. Тази промяна има своите вътрешни и външни прояви. Архитектурата на типичните за Хакка фамилни къщи, например представя една външна проява на недоверието и изолацията, в които живеят. Те са кръгли и затворени. Дворът е вътрешен и цялата постройка е укрепена и защитена от атаки. Отношението им към външния свят след преселването в южните провинции се проявява в силно развития им национализъм, омразата им към цинската династия и бойният им дух. Това може би е една от предпоставките определящи стремежа и волята им, която ги прави ключови фигури в развитието на съвременен Китай.

images

Фамилна къща „Тулоу”

През 1855 г. заради настъпилата икономическа криза напрежението ескалира и между Пунтите и Хакка избухва т. нар. „кланови войни” (1855-1867 г.; 土客械斗, Пинин: Tuke Xiedou), продължили повече от десет години. Те се водят главно в провинция Гуандун. Войните завършват с повече от милион загинали.

За да компенсират липсата на земя и респективно добри доходи, Хакка се ориентират към имперските изпити, които всяка година назначават чиновници в местната управа. В периода през и след клановите войни, Хакка вече имат доста чиновници в местната власт.

Събитието, което изстрелва Хакка към политиката несъмнено е Тайпинското въстание (1850-1864; 太平天国, Pinin: Taiping tianguo), което отключило множество други въстания в цял Китай. Тайпинското въстание започнало именно в Гуанси, един от най-бедните райони, силно заселен с Хакка. Водачът на въстанието бил Хун Сиуциен (洪秀全), представител на етноса. Повлиян от християнството, той фанатично преследвал утопичната си идея за свалянето на цинската династия и създаването на тайпинска държава. В крайна сметка, бунтът е потушен, но успява сериозно да отслаби цинската династия. Учените смятат, че тайпинското въстание става основата за създаването на съвременната китайска държава.

В последващия период Хакка играят важна роля не само в политическия, но и в обществения живот. Много вестници и издания в предреволюционния период принадлежат на Хакка. Такъв, например е вестник „Нов Китай” (中华新报Джунхуа синбао), собственост на бизнесмен от етноса Хакка, основан през 1908 г. Основната тематика на вестника е оплюване на режима на дин. Цин и даване на публичност на гласа на Хакка от източната част на Гуандун.

След погрома над Китай в първата сино-японска война, нараства необходимостта от вътрешни реформи, които да освободят страната от настоящото и положение. С тази цел се заражда и революционното-демократическо движение, начело със Сун Ятсен, водачът на националистите и Синхайската революция.

По-късно когато националистите (国民党, Гуоминдан) установяват контрол, политическото и икономическо неравенство за Хакка изчезва. Само в провинция Гуанджоу има над педесет представители на Хакка, назначени на високи постове. По-високият социален статус на Пунтите остава в миналото, с приемането на съвременния китайски книжовен език, тъй като той е достатъчно различен от кантонския. От друга страна силният политически стремеж към обединяване на етносите в един народ, води до игнориране на етноса Хакка като важен елемент оформил китайския политически елит.

Хакка играят силна роля и в Китайската Комунистическа партия (共产党 Гунчандан), победила Гуоминдана през втората световна война (1949 г.). Мао Дзедун завзема властта със сериозната подкрепа на селяните и Хакка. Трима от дванадесет основатели на Китайската Комунистическа партия са представители на етноса (като имаме предвид, че Хакка са само 3% от населението). Това означава, че представител на етноса е три пъти по-вероятно да заеме висок обществен пост, спрямо другите етноси.

Дън Сяопин е най-важният лидер от етноса Хакка. Именно той повежда страната след смъртта на Мао през 1976 г. и контролира партията поне до 1992 г.

Успеха на Хакка в политическия и обществен живот не се ограничава само до КНР. Те заемат важни постове в Тайван, Тайланд, Сингапур, Латинска Америка и др. Тук ще приложа справка с www.wikipedia.org/wiki/Hakka_people (приложено в края на разработката), където са изброени най-влиятелните представители на етноса по света.

 

Представяйки тази информация, можем да заключим, че историческите събития, както и отношенята на етноса с другите етнически групи, са може би главната причина, която превръща Хакка в толкова амбициозни и успешни личности. Трябва да заключим също и че тази курсова работа разглежда въпроса само в най-общ план и има своите недостатъци. Тя не изследва обстойно взаимовръзките и отношенията между ключовите представители на етноса. Тя има за цел по-скоро да даде по-добра представа за психологията и мирогледа на Хакка като група, като предпоставка за техните начинания, довели съвременен Китай до състоянието, в което се намира понастоящем.

 

 Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

 Hakka Chinese Political Leadership in East and Southeast Asia, and South

America, Larry Liu September 2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Hakka_people

Christiansen, Flemming. 1998. “Hakka: the Politics of Global Ethnic Identity Building.” Spirit: Albord University.

Leong, Sow-Theng. 1997. Migration and Ethnicity in Chinese History: Hakkas, Pengmin, and Their Neighbors. Stanford, CA: Stanford University Press.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%29

http://www.britannica.com/topic/Hakka

Erbaugh, Mary S. 1996. “The Hakka Paradox in the People’s Republic of China. Exile, Eminence, and

Public Silence.” In Guest People: Hakka Identity in China and Abroad. Edited by Nicole Constable, 196-231. Seattle: University of Washington Press.

Erbaugh, Mary S. 1992. “The Secret History of the Hakkas: The Chinese Revolution as a Hakka; Enterprise.” China Quarterly 132: 937-968.

Gustafsson, Bjorn A., Shi Li, and Terry Sicular

http://asiasociety.org/northern-california/defining-hakka-identity-history-culture-and-cuisine

https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Yat-sen

http://cominganarchy.com/2009/10/03/the-hakka-people-chinas-leadership-caste/

http://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=headwaters

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_Rebellion

https://en.wikipedia.org/wiki/Punti-Hakka_Clan_Wars

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

 

Prominent political leaders[edit]

 

Изготвил: Галина Тонева, II курс, специалност “Китаистика”, катедра “Езици и култури на Източна Азия”, 2016 г.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: