Особености на западножоуската и източноджоукската уредба. Държавно устройство и титулатура в най-древен Китай

ПРЕДИСЛОВИЕ             Този труд има за цел да разгледа държавното устройство на най-древен Китай, с акцент върху династия Джоу  周朝 (1046-251 г. пр.н.е.), какви са неговите особености, титулатурата на владетеля и аристокрацията, а също така

Особености на западножоуската и източноджоукската уредба. Държавно устройство и титулатура в най-древен Китай

ПРЕДИСЛОВИЕ             Този труд има за цел да разгледа държавното устройство на най-древен Китай, с акцент върху династия Джоу  周朝 (1046-251 г. пр.н.е.), какви са неговите особености, титулатурата на владетеля и аристокрацията, а също така

“Китай – най-големият потребител на енергия”

Резюме: Китай е страната с най-голям брой население в света и в продължение на дълги години се отличава с най-бързо развиваща се икономика. Като последствие страната се превръща в най-големия потребител на енергия. Бързо нарастващото търсене на енергийни източници е

“Китай – най-големият потребител на енергия”

Резюме: Китай е страната с най-голям брой население в света и в продължение на дълги години се отличава с най-бързо развиваща се икономика. Като последствие страната се превръща в най-големия потребител на енергия. Бързо нарастващото търсене на енергийни източници е

“Китай – политически комунизъм и икономически капитализъм”

Въведение Темата на работата се фокусира върху политическото и икономическото развитие на Китайската народна република – режим, проведени реформи (цели и резултати). Използваните методологически подходи са: Исторически подход – разкриване на съдържанието на икономическия модел през призмата на неговото последователно

“Китай – политически комунизъм и икономически капитализъм”

Въведение Темата на работата се фокусира върху политическото и икономическото развитие на Китайската народна република – режим, проведени реформи (цели и резултати). Използваните методологически подходи са: Исторически подход – разкриване на съдържанието на икономическия модел през призмата на неговото последователно

“Общ поглед към средната класа в Китай”

Разискванията относно китайската икономика далеч не остават затворени в границите на страната, през последните десетилетия така нареченото ”Китайско икономическо чудо”[1]вълнува икономисти и анализатори от цял свят и ”Възходът на Китай” е гореща тема в китайските и международните медии. През 2005

“Общ поглед към средната класа в Китай”

Разискванията относно китайската икономика далеч не остават затворени в границите на страната, през последните десетилетия така нареченото ”Китайско икономическо чудо”[1]вълнува икономисти и анализатори от цял свят и ”Възходът на Китай” е гореща тема в китайските и международните медии. През 2005

“Китайския юан и неговата интернационализация”

Увод Особената роля на долара в международната парична система очарова политици, икономисти и журналисти, както и представители на широката общественост. Генерал де Гол се оплаквал от “прекомерно голямата привилегия”, свързана с ролята на долара като резервна валута, а други са

“Китайския юан и неговата интернационализация”

Увод Особената роля на долара в международната парична система очарова политици, икономисти и журналисти, както и представители на широката общественост. Генерал де Гол се оплаквал от “прекомерно голямата привилегия”, свързана с ролята на долара като резервна валута, а други са

“Наркотиците в Китай”

Увод Настоящата разработка разглежда проблемите на Китай свързани с наркотиците. Китай има дълга и болезнена история с употребата на наркотични вещества, но в периода между 1949 г. до края на 70-те години на 20-ти век, благодарение на въведените мерки, наркотиците

“Наркотиците в Китай”

Увод Настоящата разработка разглежда проблемите на Китай свързани с наркотиците. Китай има дълга и болезнена история с употребата на наркотични вещества, но в периода между 1949 г. до края на 70-те години на 20-ти век, благодарение на въведените мерки, наркотиците

„Ядрен арсенал на Китай – развитие и потенциал“

Въведение В рамките на десетилетия, Китайската народна република основава политиката си за държавна отбрана на концепцията за „Народната война”, което е стратегически отбранителен и тактически офанзивнен военен план, целящи примамването на нашественици дълбоко в земите на Китай и унищожаването им

„Ядрен арсенал на Китай – развитие и потенциал“

Въведение В рамките на десетилетия, Китайската народна република основава политиката си за държавна отбрана на концепцията за „Народната война”, което е стратегически отбранителен и тактически офанзивнен военен план, целящи примамването на нашественици дълбоко в земите на Китай и унищожаването им